Marbres i Derivats Alonso, SL

MARBRES

El marbre és un producte 100% natural. És una roca metamòrfica, calcària amb textura compacta cristalina. El seu ús com a material d'escultura a l'època clàssica l'han convertit en signe d'elegància.

S'utilitza, principalment, per a paviments, revestiments, sobres de mobles i de lavabos. Permet diverssos acabats.

                                       Blanc Carrara     Daino Reale      RosaPortugal    Serpeggiantte   Travertí Romà

                                                                                                     N. Marquina      Crema Marfil      Blanc Macael