Marbres i Derivats Alonso, SL

Gràcies a comptar amb maquinària especialitzada podem realitzar treballs complicats de portar a terme amb les eines habituals, com ara:

  • Talls a mida de gres, ceràmica, porcellana, etc.
  • Bandes antilliscants en escales
  • Talls al biaix (cartabó) de rajoles per fer cantonades
  • Tall de materials prefabricats de formigo per a cobrir murs i ampits de finestra.
  • Neteja i restauració de marbres

Consulteu-nos la vostra necessitat i hi trobarem la solució !